Drama

 

Draaiboek: Deon Opperman
Regisseur: André Velts
Rolverdeling: Marius Weyers, Gustav Gerdener, Kaz MacFadden, Ian Roelofs, Franci Swanepoel

10 Februarie 20:00

Boesman, my seun

Jy kan klaar wees met jou verlede, maar jou verlede is nooit klaar met jou nie.

Boesman, my seun ontgin die konflik binne gesinsverband wanneer ’n vervreemde seun ná sy ma se dood sy pa konfronteer. Die generasiekonflik vind uitbeelding in ’n outokratiese pa wat deurlopend sy wil op die seun afgedwing het en geweier het om bevraagteken te word, terwyl die seun gerebelleer het teen hierdie verstikkende omgewing en dit van hom afgegooi het, al het hy en sy ma steeds ’n sterk verhouding gehad. Vir die pa is die oorlewing van die volk sy dryfveer, maar die seun het ’n totaal ander ingesteldheid, omdat hy die jare van apartheid en militêre diensplig se mees negatiewe aspekte aan eie lyf ervaar het. Die sin en betekenis van die ouer-kind verhouding word ontgin en gryp ook weer terug na die grensoorlog en ander vormende invloede op die karakters se ontwikkeling.