Drama

 

Draaiboek: Monique Cronjé
Verhaal: Erica Harris, wenner van die 2017 Sanlam RSG Radiodrama Skryfkompetisie
Rolverdeling: Elize Cawood, Leandie du Randt Bosch, Pietie Beyers

31 Maart 20:00

Oorlewing C-Blok

’n Hawelose vrou se verhaal het ’n ingrypende invloed op twee jongmense se lewens.

Daniël en Klara bly in dieselfde woonstelblok waar ’n eksentrieke hawelose ou vrou, Denise, gereeld met haar winkeltrollie vol nuttelose stofgaarders kom smous. Denise blyk egter oor veel meer te beskik as haar trollie vol negosieware. Haar ryke lewenservaring het ’n blywende en ingrypende invloed op die twee jongmense, wie se lewens skynbaar nie volgens plan verloop nie.

KOM BINNEKORT