Drama | 2019

 

Draaiboek: Draaiboek deur Saartjie Botha & Christiaan Olwagen. Gegrond op die roman Die Swerfjare van Poppie Nongena deur Elsa Joubert / Script by Saartjie Botha & Christiaan Olwagen. Based on the novel Die Swerfjare van Poppie Nongena (The Long Journey of Poppie Nongena) by Elsa Joubert
Regisseur: Christiaan Olwagen
Vervaardiger: Helena Spring 
Medevervaardiger: Roelof Storm
Rolverdeling: Clementine Mosimane, Anna-Mart van der Merwe, Chris Gxalaba, Rolanda Marais, Dawid Minnaar, Lida Botha, Nomsa Nene

Poppie Nongena

Poppie Nongena vertel die aangrypende verhaal van ’n Afrikaanssprekende Xhosa-vrou wie se lewe om haar gesin draai terwyl sy probeer om stabiliteit te vind in ’n era van ondraaglike onrus in Suid-Afrika. Dit speel af in ’n tyd waarin swart vroue deur boetes, arrestasies en gedwonge verskuiwings gedwing is om hul tuistes te verlaat om in afgeleë gebiede, die sogenaamde swart tuislande, ’n nuwe lewe te gaan begin. Wanneer Stone, Poppie se man, te siek word om te werk, beskou die owerhede haar skielik as ’n onwettige burger in haar eie land. Sy voer ’n desperate stryd om wettiglik aan te bly en werp alles in die stryd om nie van haar kinders geskei te word nie.