Ellen, Die Ellen Pakkies storie: Pynigende waarheid aangepak

Tydsduur: 120 minute
Genre: Drama, Ware verhaal
Ouderdomsbeperking: 16 DLV
Vervaardigers: Paulo Areal, Schalk-Willem Burger
Regisseur: Daryne Joshua
Draaiboek: Amy Jephta
Musiek: Quinn Lubbe
Kinematografie: Zenn van Zyl
Redigering: C.A. van Aswegen
Rolverdeling: Jarrid Geduld, Jill Levenberg, Elton Landrew, Clint Brink, Kay Smith, Ilse Klink, Russel Savadier

Wat dryf ’n ma daartoe om haar eie kind, haar eie vlees en bloed, om die lewe te bring? Ellen, Die Ellen Pakkies storie skerm geensins daarvan weg om die waarheid agter die stormagtige verhouding tussen Ellen Pakkies en haar dwelmverslaafde seun, Abie, te ontbloot nie. Dié film vertel nie net van die moord op Adam “Abie” Pakkies, maar ook van alles wat daartoe gelei het.

Die draaiboekskrywer, Amy Jephta, bring hierdie ware gebeure van 2007 voor die oë van die kyker en met dieselfde impak wat dit ’n dekade terug in die media gehad het, maak dié film oor Ellen se storie nou weer opslae in Suid-Afrika. Die draaiboek ondersteun hierdie droewige verhaal deur die Kaapse dialek, wat natuurlik daarin voorkom. Die kras taal wat dikwels geuiter word, komplementeer en ondersteun ook die karakters in hulle onmiddellike omgewing met die subteks in hulle aksies wat op hul swaarkry sowel as hul intense stryd op die Kaapse Vlaktes dui.

Die bekroonde regisseur, Daryne Joshua poog weer eens, nes met sy debuutfilm, Noem my Skollie, wat vir ’n Oscar benoem is, om sosiale verandering teweeg te bring. Hy het ’n besondere oog en visie om die waarheid te ontbloot en die kyker sodoende die ware impak van dwelmverslawing op ’n mens en diegene rondom hulle te laat besef. Hy lei die kyker met ’n ferm hand deur die hede en die verlede van waar Abie se verslawing begin het tot en met sy uiteindelike dood.

Jill Levenberg (Suidooster) vertolk die uitdagende rol van Ellen Pakkies besonder geloofwaardig. Vanaf die kamera se heel eerste blik op haar kan ’n mens reeds die trauma en seer in haar gemoed waarneem. Hierdie vertolking veroorsaak dat die kyker gaandeweg al hoe meer empatie met haar en haar situasie sal ervaar soos wat die storie ontvou en meer inligting aan hul bekend word. Jarrid Geduld (Honey 3) vertolk die rol van Adam “Abie” Pakkies met deernis en respek vir hoe dié vrolike laatlamseun van Ellen, nadat hy die waarheid leer ken het, homself in dwelms verloor en in ’n onherkenbare monster verander het. Dit blyk veral baie duidelik uit die wyse waarop sy emosies, handelinge en gesigsuitdrukkings net al hoe meer aggressief en brutaal word, namate die dwelm letterlik sy liggaam en verstand begin opvreet. Hulle albei speel nie net die karakters nie, maar word ook regtig die mense agter hulle wat besondere geloofwaardigheid aan die verhaal verleen.

Die draaiboek word verder ook deur die puik toneelspel en toewyding van die byspelers ondersteun. Elton Landrew (Nommer 37) wat die rol van Ellen Pakkies se man, Odneal, vertolk, slaag daarin om die moedeloosheid en magteloosheid van Abie se verslawing en aksies met sterk oortuiging oor te dra. Odneal verwring die emosie weg van die simpatie en die empatie wat Ellen vir Abie het totdat die veruiterliking van menige verspeelde kanse uiteindelik sigbaar word.

Dié geloofwaardigheid en impak van hierdie film lê grotendeels in die feit dit op presies dieselfde plekke verfilm is waar die gebeure in werklikheid plaasgevind het met die gevolg dat die ligging opsigself ook ’n karakter in die verhaal word. Ellen se huis en Abie se kamer (waar die moord gepleeg is) dra soveel geskiedenis en stories wat nooit deur die teks of die dialoog alleen vasgevang sou kon word nie. Die hofsaak wat in die Wynberg Magistraatshof verfilm is, bring die gehoor tot binne daardie spasie waardeur hulle betrokkenheid by die oorsaak van hierdie tragiese verhaal ook verhoog word.

Dié film ontbloot nie net die euwels wat rondom elke straathoek op die Kaapse Vlaktes plaasvind nie, maar wys ook hoe onskuldige lewens wêreldwyd deur dwelms, geweld en misdaad verwoes word. Die tragiese en emosiebelaaide storie van Ellen Pakkies met sy strawwe dosis werklikheid asook die pynigende waarheid van die stelsel wat haar en menigte ander in die steek gelaat het, moedig kykers aan om ook ’n verskil daaraan te probeer maak. Ellen, Die Ellen Pakkies storie is beslis nie maklik op die oog nie, maar sal nietemin steeds die kyk werd wees, om soortgelyke tragiese verhale in die toekoms te probeer verhoed.