#CalledAMoffie: Casper de Vries


Die komediant Casper de Vries brei uit oor sy ervaring met die woord, “moffie”!


KYK OOK